Läsard 

- Läsfald med teckenbilder

           

VÄLKOMMEN TILL LÄSARD!


Läsard är min hemsida och enskilda firma med start hösten 2019. Jag satte direkt igång med Projekt Läsfald som går att läsa kort om nedan och utförligare om här.  Projektet är just nu pausat men jag hoppas återuppta det om inte alltför länge och uppdaterar så länge om andra aktuella händelser här som ligger nära Läsard. 

                 

Projekt Läsfald handlar om att ge barn med språkliga svårigheter möjlighet att lära sig läsa med hjälp av teckenbilder i ett av de vanligast läromedlen i skolan, Den magiska kulan. Min vision är att anpassa och nå ut med fler av såväl skolans läromedel som böcker som man läser för lustens skull. 

Jag ser framför mig att jag kommer att ha samarbetspartners i projekt Läsfald och även på andra sätt framöver. I nuläget är alla dörrar öppna!

Du är välkommen att kontakta mig också om du vill bolla hur jag kan hjälpa dig eller din organisation med att utveckla teckenkompetens, anpassningar av läromedel, projektledning och verksamhetsutveckling inom området läs och skriv. 


Sofia Thole Kling