Läsard 

- Läsfald med teckenbilder

OM MIG

Studerar för närvarande till stödpedagog på Kristianstads yrkeshögskola. Arbetar samtidigt som stödassistent på daglig verksamhet för LSS personkrets. 

Har gradvis riktat in mig alltmer mot pedagogik och funktionsnedsättning efter att tidigare ha arbetat mer administrativt-strategiskt. 

Jag har länge velat starta eget. En flytt med familjen till Skåne sommaren 2019 öppnade upp nya dörrar.

Eftersom jag alltid älskat böcker har jag velat att en del av verksamheten ska handla om läsning. Tecken kom in i mitt liv med min yngsta dotter i form av TAKK och tecken som stöd.  I dagsläget är tecknad svenska aktuellt eftersom det stöttar läs- och skrivinlärning samt grammatik. 

Det här är jag, Sofia Thole KlingDet här är jag, Sofia Thole Kling.

Alla barn behöver få tillgång till de vanligaste böckerna på det sätt som de bäst kan ta till sig dem. Det handlar om barns lika värde och rättigheter. Som statsvetare och handledare i Karlstadmodellen har det i arbete såväl verksamhetsövergripande som individnära varit viktigt för mig att bidra till att göra samhället lite bättre. Nu tror jag att jag hittat ett nytt sätt att göra det på. Följ gärna med mig på färden, ge glada tillrop, varna för stenar och gropar och... inte minst, välkommen att vandra med mig. 

Parallellt med uppstarten av Läsard och Projekt Läsfald har jag studerat  påbyggnadsutbildningen Ledarskap och offentlig organisation vid Malmö universitet. Se mer under Aktuellt

 

PROJEKTETS INSPIRATIONSKÄLLOR OCH STÖTTOR

Det finns många personer och andra aktörer som jag har mycket att tacka för. Och ännu fler som jag vill fortsätta att lära av. Deras omnämnande här betyder inte att jag frånskriver mig eget ansvar för mitt projekt. Det är upp till mig att driva och förvalta det på bästa sätt. Men jag vill gärna lyfta nedanstående utifrån hur de konkret hjälper eller hjälpt mig framåt. Det är en lista jag räknar med att fylla på allt eftersom projektet utvecklar sig! 

  • Hjärups skola i Staffanstorp som provat materialet och hjälpt mig utveckla det. 
  • International Association of Karlstadmodellen,   https://www.iakm.se/ och Karlstadmodellens grundare Irene Johansson för allt jag lärt mig som handledare i språkträning och som bollplank och inspiration
  • Barbro Westlund, lektor i läs- och skrivinlärning som också tagit fram handledning i serien som Den magiska kulan ingår i och som gett mig uppmuntran och tips i projektets tidigaste fas
  • Natur&Kultur för intresse och vilja att stötta mig i genomförandet av projekt Läsfald 
  • Svensk Intresseförening för Tal & Språk, 
    http://sits.nu/ för att jag fick komma som utställare av Läsfald som utvecklingsprojekt på jubileumskongressen 2019 och knyta nya kontakter


I botten av allt finns förstås familj och vänner som gör projektet möjligt och som sporrar mig och ger mig styrka och motivation.