Läsard 

- Läsfald med teckenbilder

GALLERI

Här kan du få en idé om hur materialet tas fram och testas. För att det ska bli ett väl fungerande material kommer det att initialt testas och utvärderas i arbete med en testelev. Projektet syftar till att fler barn och pedagoger ska testa materialet innan det trycks och distribueras. Det du ser här är inte alltid hela bilden men ett smakprov. 

Ritade tecken som bildbas i it-verktyget InPrint är det digitala verktyg jag använder. Mer om finner du på Specialpedagogiska skolmyndighetens sida Ritade Tecken . 

Mun L
Böcker
Tecken L
Far jag sitta har